SF's valgprogram 2017 i Fredensborg
Kommune

Boligsocial indsats 

SF vil ikke acceptere parallelsamfund i vore boligområder.

SF ønsker at der stilles krav til familier til udsatte unge, og at kommunen skal fortsætte og intensivere den konsekvente indsats for at arbejde med problemfamilier.

SF mener, at alle borgere har krav på at leve i tryghed i deres boligområde.

Børn, Skole og Unge

SF vil arbejde for flere pædagoger i dagtilbud, gerne mindst 60% uddannede. Udsatte børn og familier skal have ekstra hjælp.

SF vil arbejde for, at Fredensborg kommune fortsat har nogle af de bedste skoler i Danmark med både trivsel og faglighed i top. Det kræver også, at der lyttes til lærernes berettigede ønsker og krav til arbejdsforholdene. 

Vi ønsker en kortere skoledag for de mindste og bedre ressourcer til bevægelse og musik i løbet af skoledagen.

SF ønsker at frede fritidshjemmene i mindst den kommende valgperiode, fordi skolebørn skal have fri tid til venskaber og leg efter skoledagen.

Mange unge oplever præstationsræs i skolen og på de sociale medier.

SF arbejder for en mere tryg og fri ungdomskultur. Og SF vil arbejde for gratis psykologtilbud til unge i krise. 

Socialområdet og de ældre

SF vil arbejde på at imødegå virkningerne af fattigdom som følge af kontanthjælpsloft og integrationsydelse.

I løbet af de næste 10 år vil antallet af borgere over 80 år her i kommune blive fordoblet.

SF vil derfor arbejde for en tilstrækkelig udbygning af plejehjem. Der bliver også massiv brug for efteruddannelse af personalet, f.eks. med særlig fokus på demensområdet.

SF vil være med til at sikre rengøringshjælp mindst hver 14. dag for dem, der har behov og vil fortsat slås for omsorgstimerne for de mest belastede ældre medborgere.

SF vil styrke krisecentre til kvinder og børn ramt af vold i hjemmet.

Kultur og Fritid

SF vil arbejde for en synlig kulturpolitik, en styrkelse af det lokale kulturliv, og at det tilføres rimelige bevillinger til at udføre den.

SF vil styrke det mangfoldige fritidsliv og frivilligt arbejde, kulturhuse, museer og lokale arrangementer med rimelige bevillinger også til de små teatre, der yder et væsentligt bidrag.

Nedskæringer på biblioteksområdet medfører en alvorlig forringelse af muligheder for at få kulturelle oplevelser. Bibliotekerne skal sikres som et centralt forum for en folkelig kulturpolitik.

Pige- og kvindefodbold er alt for længe blevet forsømt, derfor skal de gives gode vilkår, så vi opnår ligestilling.

En god kulturpolitik er stadig den bedste social- og erhvervspolitik.

Miljø og klima

SF vil arbejde for at skabe bynære naturoplevelser med respekt for naturen.

SF mener, at der skal indføres øget affaldssortering med afhentning af bioaffald, restaffald, papir, glas, og plastic ved husstandene. 

SF vil arbejde for udvikling af smukke bycentre i Nivå og Humlebæk med mere liv i.

SF vil arbejde for en rekreativ sti langs Esrum Sø, så vidt muligt i samarbejde med nabokommunerne.

SF vil arbejde for at vi også fremover ligger i front, både med hensyn til klimabeskyttelse og at bekæmpe udledningen af klimagasser.