Støtte til kommende valgkampe

I SF Fredensborg og Hørsholm består vores beskedne valgkamp budget af medlemmernes bidrag og det lovbestemte tilskud. Men vi ved vi har mange sympatisører, som ikke er parat til et medlemskab (endnu).

I forbindelse med kommunal og regionsråds valget tømmer vi stort set kassen på nær en ansvarlig reserve og en lille pulje til evt. folketingsvalg, der altid kan komme med 3 ugers varsel.

Vi modtager derfor gerne støtte i form af mindre bidrag fra 50 - 1.000 kr., til at fylde kassen op. Det har ikke kun økonomisk betydning, men det giver os også moralsk styrke.

SF's konto er:
Reg. Nr. 5366 Arbejdernes Landsbank, Lyngby Afdeling
Konto nr. 0244083 SF Fredensborg og Hørsholm
Skriv 'støtte bidrag'.

I mange systemer skrives de to numre blot efter hinanden.

Indbetaler kan sende en parallel mail til undertegnede torben.forskov@gmail.com.

Man kan ikke købe politik i SF, så bidrag skal kun sendes hvis man ønsker at fremme den politik vi allerede har givet udtryk for.

6/11- 2017
Venlig hilsen

Torben Forskov
Kasserer i SF Fredensborg og Hørsholm
Tlf. 23 42 67 38