Venstrefløjen fortsætter kamp for at højne folks tillid til kommunens sociale afgørelser

Af byrådsmedlemmerne Hanne Berg (SF) og
Henriette Brandt Pedersen
Venstrefløjen vil nedbringe antallet af berettigede klager i Ankestyrelsen på ældre- og handicapområdet.

I juli måned har der været offentlig kritik foranlediget af ankestatistik 2016, hvor Ankestyrelsen har behandlet 35 påklagede sager på ældre- og handicapområdet fra Fredensborg kommune, og heraf er 50 % hjemviste eller ændrede. Det er højere end landsgennemsnittet på 30 %.

Som byrådets venstrefløj er vi opmærksomme på, at vi har en særlig pligt til at hjælpe og finde løsninger, så tilliden mellem folk, der er socialt eller helbredsmæssigt udsatte og kommune kan bevares.

Vi har derfor længe kritiseret helt urimelige forhold i kommunen. I april 2015 kritiserede vi offentligt, at socialrådgiverne i kommunen havde alt for mange sager, og deraf dårlige arbejdsvilkår, hvilket gjorde, at vi krævede forbedringer for de mange socialrådgivere og berørte borgere. Desuden meldte vi ud, at vi ville rulle urimelige besparelser fra budget 2015 tilbage, for at højne livskvalitet for børn, ældre og personer med handicap. Senere på året tog vi konsekvensen og stemte imod det samlede kommunale budget 2016 - 19 i protest mod fortsatte urimelige besparelser på blandt andet ældre- og handicapområdet. Vi foreslog en velfærdsskat på 150 - 450 kr. pr. person om måneden, for at kunne forbedre velfærden, men vandt desværre ikke opbakning.

Men økonomi er ikke alt. Vi går ind for blød styring af medarbejderne til forskel for hård styring. Ansatte skal have overskud til at møde folk med empati og forståelse - uanset at de også ofte må afvise at efterkomme borgernes ønsker pga. stram økonomi og stram lovgivning. Vi har længe arbejdet for en blødere ledelseskultur på rådhuset - vi kæmper på de indre linjer - men erkender, at vi nok ikke er kommet til bunds.

Sammen med de øvrige partier i byrådet har vi besluttet at nedbringe antallet af sager pr. sagsbehandler, der er ansat ny chef, og vi har fået at vide, at det nu går bedre med at fastholde personale. Endelig er der ansat en jurist i afdelingen for at højne retssikkerheden. Et samlet Social- og Sundhedsudvalg har i april 2017 - altså forud for sommerens medieomtale - reageret med hård kritik overfor anke statistikken og Udvalget følger sagen tæt for at komme problemet til livs. Som venstrefløj er vi også kampklare, så kvalitet og tillid kan blive løftet.

Skriv første kommentar

Email again: