SF kræver visionær social indsats for børn og familier

Hanne Berg, SF's spidskandidat til KV 17
SF går ind for en styrket forebyggende indsats for socialt udsatte børn og familier.

SF går til valg på et stærkt velfærdskrav om flere pædagoger, lærere, socialrådgivere. Til bedre og helt nødvendig velfærd for borgerne.

For i Fredensborg Kommune bruger vi ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at investere i hjælp til familier og børn med udfordringer. Det kan faktisk både menneskeligt og samfundsøkonomisk betale sig at investere i tidlig indsats, så problemerne ikke vokser sig store, får hjælpen sættes ind.

Derfor skal vi have flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver, så pædagogen også har tid til hjemmebesøg, og så forældre kan få vejledning og støtte tidligt.

Derfor skal vi have flere fritidspædagoger i fritidshjem og ,-klubber, så de unge ikke bliver overladt til sig selv, men mødes af nærværende voksne der giver dem udfordringer, dannelse og støtte i fritiden i teenageårene.

Derfor skal vi have flere skolelærere, så lærerne kan målrette særlige forløb til børn og unge tidligt og på alle klassetrin.

Derfor skal vi have flere socialrådgivere på rådhuset, så den enkelte socialrådgiver har tid og overskud til at hjælpe hver og én af de udsatte familie i tide.

Skriv første kommentar

Email again: