Jeg benægter ikke fakta men...

 Af byrådskandidat Torben Forskov

Man kan ikke tolke et lavt antal registrerede klage i ældreplejen sådan, at besparelserne i budget 2016 ikke giver anledning til problemer.

Frederiksborg Amts Avis fremfører lørdag d. 28. oktober i en fakta boks bl.a. at "Et lavt antal klagesager tyder umiddelbart på, at der ikke er et generelt strukturelt problem i ældreplejen, selvom der blev skåret på budgettet til vikardækning for nogle år siden". Indholdet ekkoer ytringer fra næstformand for Social- og Seniorudvalget Kristian Hegaard.

Isoleret set kan man godt se sådan på klagerne. Men problemet er at når man taler med pårørende og andre med kendskab til de faktiske forhold, er der væsentlige problemer med bl.a. stress, fejl, underbemanding, vikardækning, tidlig sengelægning.

Konklusionen bør derfor i stedet være, at antallet af officielt registrerede klager er et dårligt mål for de faktiske forhold. Jeg er overbevist om, at jeg ved samtale med 50 pårørende eller brugere af ældreplejen, ville få flere end de officielt registrerede 17 klager om året.

SF og Enhedslisten valgte i forbindelse med budgettet for 2016 at stå udenfor budgetforliget, bl.a. på grund af besparelserne på ældreområdet. 

Problemet ligger i den overordnede ramme, som afgøres af den politiske vilje i økonomiudvalget og regeringens/folketingets overordnede serviceramme for kommunen.

Politik gør en forskel! 

Skriv første kommentar

Email again: