Individuelle hensyn til demensramte

Henriette Brandt Pedersen, byrådsmedlem og medlem af Social og seniorudvalget

Budgetforliget giver nye muligheder for afløsning af pårørende til demensramte.

Budgetforliget har afsat lidt flere penge til demensområdet, men efter SFs opfattelse blev det ikke hævet nær nok, selvom vi synes, at vi gjorde hvad vi kunne.. Det er et område, der holdes nøje øje med i de kommende år.

Afløsning i eget hjem eller aflastning på dagcentrene skal naturligvis indgå som oplagte muligheder for pårørende til mennesker, der er ramt af demens. På sidste møde i Social og Seniorudvalget drøftede vi, hvad der kan tilbydes med de nuværende standarder men enedes også om, at bede vore kompetente demenskoordinatorer om et oplæg til en ny standard for afløsning og aflastning.

Sygdomsforløbene er meget forskellige. Der skal derfor være mulighed for lige så varierede indsatser. Der skal tages individuelle hensyn til hver eneste af de demente, indsatskrævende borgere - i samarbejde med deres pårørende.

At give økonomisk råderum for individuel sagsbehandling og individuelle tilbud er svaret. Demens rammer høj som lav og kan være smertefuld og vanskelig at tale om.

Vi SFere vil arbejde for endnu bedre rammer i de kommende år men glæder os trods alt over forbedringerne i forliget.

Skriv første kommentar

Email again: