Gennem dialog, tillid og aftale

SF's bestyrelse i for Fredensborg og Hørsholm appellerer til, at KL går konstruktivt ind i af finde en løsning på lærernes manglende arbejdstidsaftale. Forhandlingen kan f.eks. tage udgangspunkt i den eksisterende lokalaftale i Fredensborg kommune.

Efter et sammenbrud i forhandlingerne mellem Danmarks Lærerforening/LC og Kommunernes Landsforening/KL står vi nu endnu engang på kanten af en konflikt. Der er meldt punktstrejker fra DLF og svaret igen fra KL med en total lockout på hele skoleområdet. I KL´s bestyrelse stemte SF´s og EL´s repræsentanter som de eneste NEJ til lockout af de kommunale arbejdspladser på nuværende tidspunkt.

Den omfattende lockout kan også betyde lukkede skoler i Fredensborg Kommune i en kortere eller længere periode. Eleverne kan ikke modtage deres undervisning, afgangsprøvernes skæbne er uvis, forældrenes hverdagsrutiner bliver pressede, og medarbejderne kommer under stærkt pres.

Hvad endnu en lockout kan komme til at betyde for rekruttering og fastholdelse af lærere og elever i folkeskolen er endnu uvist. Men her i kommunen har vi meget at tabe.

I Fredensborg ved vi, at en god lokal samarbejdsaftale som den, vi lavede umiddelbart efter konflikt og lovindgreb i 2013, var den rette løsning for alle her i kommunen. Den genskabte dialog og tillid blandt medarbejderne og gav rammer der modsat lovindgrebets løsning L409 gav lærerne mulighed for at skabe trivsel og høj kvalitet i undervisningen. Vi er stolte af vores skoler her.

SF´s bestyrelse opfordrer derfor forhandlingsrepræsentanterne i KL til at finde veje i de centrale forhandlingerne, der sikrer, at lærerne får en forhandlet aftale, som de øvrige offentligt ansatte og arbejdsbetingelser, der ikke er ringere end for andre offentligt ansatte. Alle folkeskoler har brug for en ny frisk start med en genetablering af det gode samarbejde, således som vi har kunnet demonstrere her i kommunen.

Skriv første kommentar

Email again: