Budget 2018

 
 

Af SF´s budgetgruppe:
Hanne Berg og Henriette Brandt Pedersen

SF's tale ved 2. behandlingen af budgettet 2018 - 21 

Budgettet blev i år et pokerspil om, hvem der havde størst drømme for de næste 13 års byudvikling af kommunen. ¾ mia. kr., har vi vedtaget at bruge på skoleudvikling og byudvikling. Det er et flot og eventyrligt. Vi håber, at i det mindste det nødvendige og fornuftige bliver gennemført - selvfølgelig efter bred borgerinddragelse.

Men i skyggen af de store fremtidsplaner for nye skoler og fortsat byudvikling ser vi en velfærd, der ganske enkelt er helt utilfredsstillende for vores børn, skoler, ældre og udsatte familier.

For SF gik vi til budgetforhandlingerne med et stærkt velfærdskrav om flere penge til pædagoger, lærere og SOSU-assistenter. Til bedre og helt nødvendig velfærd for borgerne.
SF's fokus er blevet imødekommet, det er vi glade for! Men desværre i alt for lille skala.

På børneområdet fastholdt vi en budgetforbedring fra sidste års budget. Det er langt fra nok, men et skridt i den rigtige retning.

På skoleområdet fik vi et tydeligt løft, der dog for skolerne alene må opleves som et plaster på såret efter flere års besparelser.
SF ville have givet flere penge til skolerne - til en ny skolevision - og til at understøtte naturkanonen, projekt haver til maver, og til skolen i virkeligheden, hvor bl.a. den grønne dagsorden styrkes gennem alsidig undervisning af vores skoleelever.
SF vil også i det store skolefornyelsesprojekt arbejde for den grønne dagsorden, og dermed for, at skolerne bygges af bæredygtige materialer, at bygninger sker med vedvarende energikilder, og at der sikres et godt indeklima. Erfaringer fra Skolen ved Vilhelmsro skal selvfølgelig inddrages.

PÃ¥ ældreområdet fik vi også held med at få et løft på ca. 1 mio. kr. pr. år. Et lille skridt i den rigtige retning, selv om det er så lille, at det kan være svært at få øje på, f.eks. når aftenvagten er skåret ind til benet, og der også er et stort behov for kompetenceudvikling af medarbejderne.
Et visionært socialt budget ville også have indeholdt flere penge til udsatte børn og familier. Der er et alvorligt efterslæb - set i forhold til hvad der kan betale sig at investere i tidligt, for at løse problemer der skader børnenes trivsel og udvikling.

På området for Udsatte børn og unge fik SF tilkæmpet sig et beskedent beløb på en halv mio. kr. pr. år samt penge til at fortsætte "Fritidsjobsprojektet", som er med til at fastholde unge i et socialt positivt forløb og forebygge kriminalitet.
Handicapområdet fik en budgettilpasning, så området lige kan følge med behovet. Det var nødvendigt, og SF er glad for det. Der er stadig udfordringer, som vi skal følge med stor opmærksomhed de kommende år.

PÃ¥ kulturområdet arbejder SF for, at bibliotekerne kan udvikle sig til også at blive midtpunkt for brede kulturoplevelser for borgerne. Vi er glade for at Kokkedals cafébibliotek overlevede. Humlebæk Bibliotek skal også nytænkes, når Biblioteket skal nybygges på Posthusgrunden, så der bliver plads til kultur og teater i bred forstand. Det er et stort ønske i Humlebæk, som SF gerne vil imødekomme.
Og SF fik afsat 400.000 kr. til at indrette Nivå Bibliotek med mødelokaler, der kan bookes af foreninger og borgere til måder og kulturoplevelser, ligesom i de andre bysamfund. Et stort ønske i Nivå bliver hermed opfyldt.

Udvikling af Nivå Bymidte bliver en vigtig plan at føre ud i livet. Der er tænkt stort, og jeg håber ikke, at planerne svæver så højt, at vi ikke kan få dem realiseret, men i stedet udvikler sig til et fatamorgana. SF vil kæmpe for byfornyelsen i Nivå og vil sikre bred borgerinddragelse i det spændende og skelsættende projekt. Tak til de 500 borgere der mødte op til borgermødet, og til de mange Facebook-grupper, der arbejder konstruktivt for at få en harmonisk og nytænkende udvikling af Nivå Bymidte.

SF kan ikke finde penge til ny svømmehal lige nu. Vi opgiver dog ikke svømmehallen, men ønsker den udskudt nogle år, indtil borgeres velfærd på børne- skole og ældreområdet er blevet markant forbedret.
Men hvis regeringen de kommende år reelt set forhindrer os i at bruge penge til velfærd pga. servicerammen, så vil vi arbejde for at bruge en del af det store anlægsbudget til at bygge en svømmehal.

Endelig er SF særdeles glad for at selve budgetprocessen har været mere åben i år end tidligere år. Tak til hovedsamarbejdsudvalget, som særligt har anerkendt den åbne proces som vigtig. SF har fået indskrevet i budget-teksten, at den åbne proces skal fortsætte - vi mener rent faktisk, at processen skal være endnu mere åben næste år! Vi fortsætter stædigt af den vej. Tro os.

Til sidst vil vi takke for et godt samarbejde med administration, hovedsamarbejdsudvalg og byråd.
Vi anbefaler budgettet til vedtagelse. 

Skriv første kommentar

Email again: