Vi vælger velfærd: SF's forslag til ældrepleje

af Hanne Berg.

SF's forslag til bedre ældreomsorg og arbejdsmiljø i ældreplejen i Fredensborg Kommune

Bedre Ældreomsorg

Der er sket mange gode ting på ældreområdet i Fredensborg Kommune, hvor SF i byrådet har arbejdet hårdt for at forbedre indsatsen for de ældre i kommunen med bl.a. øget fokus på forebyggelse og sundhedsindsats. Der er dog stadig mange områder, hvor vi kan gøre endnu mere for vores ældre.

Derfor vil SF Fredensborg arbejde for:

  1. Faste teams i hjemmehjælpen, så borgeren kender dem, der kommer i deres hjem.
  2. Bedre tilbud til demensramte og deres pårørende. Tilbuddene skal baseres på individuelle hensyn, som hjælper den enkelte.
  3. Så længe demente bor hjemme, skal de pårørende have mulighed for aflastning i eget hjem efter en individuel vurdering.
  4. Natte- og aftenvagten på plejehjemmene skal bemandes med flere personer end i dag så det er trygt at være på plejehjem - også om natten.

Bedre arbejdsmiljø i ældreplejen

SF vil arbejde for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i ældreplejen. FOA beretter, at 1/5 af de ansatte i ældreplejen oplever stress, at de ikke har tid til at holde frokostpause, og at arbejdsmængden er blevet så stor, at de møder før tid og må blive efter arbejde for at nå alle opgaverne. 

Derfor vil SF Fredensborg arbejde for:

  1. Ansatte får tid til at holde frokostpauser. Nu løbes der så stærkt, at der ikke er tid til pause.
  2. Der indføres tid til motionstræning eller afspænding i arbejdstiden for de ansatte. Arbejdsglæde og sundhed for de ansatte går hånd i hånd, og forebygger nedslidning.
  3. Der investeres i bedre hjælpemidler på ældrecentrene.
Efteruddannelse af alle SOSU'er over en treårig periode, så fagligheden højnes, og nye udfordringer, som fx demens og kroniske sygdomme, bedre kan håndteres.

Dette indlæg har 1 svar

"Vi vælger velfærd" Skal det ses i lyset af SFs forsømte valgløfter, med Villy Søvndal som markant bannerbærer ?!? Hvad med svar som: (vedlagt vrøvlende valgte vokal vandalister)
eller: Veni, vidi, vrøvlede.
Anders Otte
Oktober 29, 2017
Email again: