Dækningsafgift

Ole Bergmann 20. juli 2017

Svar på Christian de Jonquières indlæg om dækningsafgiften.

Dækningsafgiften er ejendomsskatten på erhvervsejendomme.

Formanden for den konservative byrådsgruppe agerer talerør for interesseorganisationen Dansk Byggeri, når han igen igen agiterer for en afskaffelse af den såkaldte dækningsafgift.

Det gør han bl.a. ud fra den årlige karaktergivning, der udsendes af Dansk Byggeri, og som får borgmestre og andre byrødder over hele landet til henholdsvis at juble eller bortforklare.

Det mest fornuftige Christian de Jonquières skriver om den sag er: "Den slags undersøgelser skal altid tages med et gran salt." Jeg tror nu, at der bruges flere kilo.

Dansk Byggeri er en klassisk lobbyorganisation, der dygtigt får omtale i lokale medier med sin karakterliste. De færreste kommentarer reflekterer over, om de forhold karaktergivningen bygger på, nu også er objektive - eller om der er tale om en vel tilrettelagt kampagne for at opnå f.eks.
- skattefrihed (afskaffelse af dækningsafgift og nedsat grundskyld),
- særbehandling i den kommunale byggesagsafdeling,
- udlicitering af opgaver til gavn for Dansk Byggeris medlemmer,
- fjernelse af gebyrer på erhvervsaffald.

Skatte- og afgiftsnedsættelser skal der skaffes dækning for, og det er kommunens skatteydere, der kommer til at holde for, eller mere sandsynligt: pengene skal skaffes ved besparelser på de kommunale opgaver, som Christian de Jonquières nævner: sundhedsområdet, beskæftigelse, det sociale område, trafik, kultur og miljø¸ m.m.

Dansk Byggeris undersøgelse og den tilsvarende fra Dansk Industri regner ikke høj kvalitet i skolen og dagtilbud for parametre, der er udtryk for kommunens erhvervsvenlighed, selvom de medarbejdere og deres familie, der skal strømme til kommunen, formentlig mener noget andet.

Til september får lobbyorganisationen Dansk Industri igen spalteplads, når de offentliggør deres erhvervsklima-hitliste. Og de konservative vil formentlig igen være megafon for begivenheden. Denne karakterliste blev sidst til på baggrund af svar fra en tredjedel af Dansk Industris medlemmer, som gav deres subjektive vurdering af "erhvervsklimaet". Ud af dette afgiver DI så deres "objektive" rating. Det vil være interessant at vide, om det er samme virksomheder, der svarer år for år, ellers er grundlaget da helt håbløst.

Jeg anbefaler rigeligt salt.

Skriv første kommentar

Email again: