Organisatorisk årsberetning 2018

Årsberetning for SF Fredensborg og Hørsholm 2018 til
generalforsamlingen den 17. februar 2019.

Bestyrelsen

blev ved generalforsamlingen den 25. februar 2018 sammensat således:
- Ole Bergmann, blev valgt som formand til 2019
- Torben Forskov, var valgt som kasserer til 2019
- Benno Arndt, var valgt til 2019
- Annette Hansen-Jacobsen, blev valgt for 2 år men senere afløst af Berit Holtegaard
- Ulla Frøsig, som blev valgt for 2 år. Ulla har været næstformand.

Derudover bestod bestyrelsen af
- Hanne Berg, der som byrådsmedlem i Fredensborg er født medlem

Som suppleanter for 1 år valgtes
- Lis Grete Møller, som suppleant for Fredensborg.

Bestyrelsen har holdt 12 møder siden generalforsamlingen, langt de fleste har været åbne for medlemmer efter tilmelding.
Det lokale arbejde i partiforeningen:

Vores folketingsmedlem Trine Torp sender med jævne mellemrum sit nyhedsbrev til os, og hun deltager i alle de aktiviteter, vi inviterer hende til, hvis overhovedet muligt. Hun deltager næsten altid i storkredsens møder som landsledelsesmedlem og folketingsmedlem.

Partiforeningen består nu af godt 70 medlemmer, fordelt med ca. 12 i Hørsholm og resten i Fredensborg kommune.

Vi er meget opmærksomme på at give løbende informationer til medlemmerne, dels med nyhedsbreve, invitationer til arrangementer og møder, dels med velkomstbreve til nye medlemmer. Vi har fået enkelte nye medlemmer i løbet af året, også et par stykker på gennemrejse. Det har virkelig høj prioritet at få flere, især yngre medlemmer, medlemmernes meget høje gennemsnitsalder taget i betragtning.
Desværre har der ikke været den fornødne interesse for vores stående tilbud om at møde SFs byrådsmedlem, foreningens kasserer og formand på et uformelt introduktionsmøde.

På Landsmødet den 13. – 15. april i Kolding var partiforeningen repræsenteret af Torben Forskov, Louise Zabel og Hanne Berg.

I Sommertræffet den 7.-9- september i Askov deltog Anna Ockelmann og Britta Gad Johansen.
Medlemsmøder i 2018:

Den 19. marts blev der afholdt medlemsmøde vedrørende opstillingsformen til det kommende folketingsvalg. Der er indført et ændret regelsæt, der gør det muligt at have ens stemmesedler i kredsene. Vi vedtog at stemme for fællesopstilling, prioriteret og sideordnet.

1.maj holdt vi sammen med Enhedslisten på KulturStationen (det gamle posthus ved Humlebæk station. Folketingsmedlem Trine Torp, kredsformand for Danmarks Lærerforenings kreds 36, Annette Hansen-Jacobsen og formanden for partiforeningen Ole Bergmann talte.
Byrådsmedlem Bjørn Svensson fra Enhedslisten talte selvfølgelig også.
Der var et ganske fint fremmøde af SF-medlemmer.

22. august blev der afholdt et medlemsmøde om budgetoplægget i Fredensborg kommune.

Torben Forskov har været fortaler for mindre ad hoc-grupper om aktuelle emner. Det første møde var i en gruppe, der vil tale om ældrepolitik.

2. september gennemførte Torben Forskov en walk-and-talk med udgangspunkt i Nivå Center og andre varme emner i Nivå.

Vi indledte det nye år den 5. januar med at genoptage nytårskuren, et hyggeligt socialt arrangement med spisning og sang. I år blev det krydret med et interessant og virkelig sjovt causeri af vores mangeårige. lokale medlem Lars Knutzon.

 SF Nordsjælland (storkredsen):

Holder min. 4 årlige møder, hvor formændene (eller en suppleant) fra de 10 partiforeninger deltager, og hvor vores landsledelsesmedlem Trine Torp også deltager, foruden en repræsentant fra SF regionsbestyrelsen og et folketingsmedlem (som enten er Trine eller en af de øvrige 6).
I princippet en opgave for formanden, men Ulla Frøsig har som næstformand påtaget sig en del af møderne, skiftende med Torben Forskov.
Torben blev i 2018 valgt til kasserer for storkredsbestyrelsen.

 I år har storkredsen haft den vigtige opgave at sørge for at koordinere opstillingerne i storkredsen, og det har bl.a. indebåret afstemning om opstillingsformen og en urafstemning om de opstillede kandidaters placering. Det endte som bekendt med, at vores nuværende folketingsmedlem Trine Torp igen blev spidskandidat, vores hidtidige kandidat Line Müller, der er næstformand for SF, flytter til Hillerød, vores kandidat er Anna Ockelmann. Derudover kan der stemmes på Lucas Antonio Madsen og Dorte Nørbo. Det er et godt felt med en forholdsvis ungdommelig profil.

 Af storkredssamarbejdet er der opstået et to gange årligt tilbagevendende tværkommunalt samarbejde mellem byrådsmedlemmer med formænd, som mødes på skift hos hinanden og drøfter lokalpolitiske udfordringer og udveksler idéer.

Storkredsen har været aktiv i forbindelse med præsentationen især af de fore såkaldte profilkandidater til valget til Europa Parlamentet den 26. maj 2019.

 SF Region Hovedstaden

er baggrundsgruppe for vore tre medlemmer af regionsrådet og har i øvrigt været meget aktiv med arrangement af interessante møder for medlemmer i hele regionen.

 Hjemmesiden

Torben Forskov holder styr på hjemmesiden, Ole Bergmann forvalter vores Facebookprofil og opslag.

Som altid vil jeg opfordre til, at I bruger hjemmesiden aktivt, både til at holde jer orienteret og til at bidrage med indlæg (som sendes til Ole på olebergmann@hotmail.com )

På bestyrelsens vegne,

 Ole Bergmann

formand

 14.2.2019

Skriv første kommentar

Email again: