Bestyrelsesmedlemmer i SF Fredensborg og Hørsholm, som valgt 25. februar 2018

Fra Fredensborg Kommune

Formand og Byrådsmedlem i Fredensborg Kommune
Hanne Berg

habe@fredensborg.dk
Kasserer  
Torben Forskov
23 42 67 38
torben.forskov@gmail.com


Ulla Frøsig
Humlebæk

Berit Holtegaard
Humlebæk
Fra Hørsholm Kommune


Benno Arendt

Suppleanter


Ole Bergmann
Fredensborg
29 88 02 71
olebergmann@hotmail.com


Lis Grete Møller
Fredensborg